Informații generale

              

 

Centrul universitar de Formare Continuă (C.F.C.)  al Universității Tehnice a Moldovei (U.T.M.)  a fost creat în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova din 11.04.1994 nr.134 ”Cu privire la sistemul de perfecționare și recalificare a cadrelor” și ordinului Ministerului Învățământului al Republicii Moldova nr.164 din 07.06.1994.

În activitatea sa CFC se conduce de Codul Educației al Republicii Moldova, Codul Muncii al RM (Titlul YIII) Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1224 din 09.11.2004 și alte acte normative în vigoare în domeniul formării profesionale continue.

Pe parcursul a 22 ani de activitate la CFC au fost perfecționate cca 45 mii pers., inclusiv 35 mii manageri și specialiști din economia națională și 10 mii cadre manageriale și cadre didactice din instituțiile de învățământ secundar profesional și colegii de profil tehnic.

Beneficiarii serviciilor de formare profesională continuă sunt specialiștii din diverse domenii ale economiei naționale și cadre didactice din învățământul profesional tehnic