Informații generale

              

 

Centrul universitar de Formare Continuă (C.F.C.)  al Universității Tehnice a Moldovei (U.T.M.)  a fost creat în baza HG R. Moldova din 11.04.1994 nr.134 ”Cu privire la sistemul de perfecționare și recalificare a cadrelor” și ordinului Ministerului Învățământului al Republicii Moldova nr.164 din 07.06.1994.

În activitatea sa CFC se conduce de Codul Educației al Republicii Moldova, Codul Muncii al RM (Titlul YIII) ”Regulamentul cu privire la formarea continua a adulților”, aprobat prin HG R. Moldova nr.193 din 24.03.2017 cu modificările aprobate prin HG R. Moldova nr. 104 din 27.02.2019, Strategia UTM a activităților de formare continua pentru anii 2019-2023, Codul Național al Calificărilor, aprobat HG R. Moldova nr.1016 din 23.11.2017,  alte acte normative în vigoare în domeniul formării profesionale continue.

Beneficiarii serviciilor de formare profesională continuă sunt specialiștii din diverse domenii ale economiei naționale, cadrele didactice din instituțiile de învățământ de profil tehnic.

Pe parcursul a 25 ani de activitate la CFC au fost perfecționate cca 55 mii pers., inclusiv  43 mii manageri și specialiști din economia națională și 12 mii cadre manageriale și cadre didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic, colegii/centre de excelență, cadre didactice ale UTM (psihopedagojia învățământului ingineresc).