Acte necesare pentru înscriere

Actele necesare pentru înscriere:

 1. Studii de recalificare profesională
  • Cererea*
  • Diploma în original şi copia
  • Suplimentul la diplomă în original şi copia
  • Copia buletinului de identitate
  • Copia cărţii de muncă confirmată de serviciul de personal la locul de muncă
  • Certificat medical (formular 086-U)
  • 2 fotografii 3×4 cm
  • Copia certificatului de căsătorie dacă numele de familie a fost schimbat după absolvirea instituţiei
  • Fișa personală a studentului (auditorului)*
 2. Cursuri de perfecționare
  • Cererea*
  • Copia diplomei (atestatului)
  • Copia buletinului de identitate

Notă: Deținătorii diplomelor de studii ale altor state vor legaliza actele de studii la Ministerul Educației al Republicii Moldova, Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană, Serviciul  Informare și recunoașterea Calificărilor, tel. 022 27 75 69.