Perfecţionare la specialitate/profil tehnic – 75 ore (10 credite)

 • Seminare tematice 45 ore (6 credite)
  • Tehnologii inovaționale de predare
  • Elaborarea itemilor de test
  • Tehnici de sporire a calității testelor
  • Chestionarea orală. Tipurile de întrebări
  • Învățarea prin cooperare
  • Instruirea interactivă
  • Învățarea axată pe probleme. Problematizarea
  • Proiectarea didactică
  • Comunicarea didactică eficientă
  • Mijloace multimedia în educație