Cursuri de perfecționare pe domenii

Cursuri de perfecționare:

 1. Evaluarea bunurilor imobile
 2. Formarea prețului lucrărilor de construcție
 3. Tehnologii moderne de proiectare arhitecturală asistate de calculator
 4. Tehnologii moderne de proiectare a construcţiilor asistate de calculator
 5. Exploatarea (administrarea) fondului locativ
 6. Exploatarea (administrarea) sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare
 7. Exploatarea instalaţiilor interioare de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie
 8. Lăcătuş la lucrări de intervenţie şi reconstrucţie
 9. Maşinist la instalaţii de pompare
 10. Proiectarea conductelor magistrale de gaze şi obiectelor aferente acestora
 11. Arta şi Etica Culinară
 12. Calitatea şi securitatea serviciilor de alimentaţie publică
 13. Desen
 14. Desen și pictură
 15. Design de bază
 16. Design interior
 17. Limbi Moderne (studierea limbii engleze, germane, italiene, franceze, germane, române)
 18. Mărirea categoriei profesionale a bucătarilor
 19. Măsurători geodezice pentru lucrări cadastrale
 20. Tehnologii moderne de executare a lucrărilor de construcţie, reparaţie şi întreţinere a drumurilor
 21. Fizica