Calificare suplimentară în baza studiilor superioare (nivelul 6 ISCED)

Specializări:

Studiile se finalizează cu susținerea proiectelor de diplomă de calificare suplimentară suplimentară în baza studiilor superioare și eliberarea diplomei respective a Ministerului  Educației, Culturii și Cercetării.

Acte pentru admitere la studii de calificare suplimentară  în baza studiilor superioare:

  1. Cererea
  2. Diploma de studii superioare
  3. Supliment la Diploma de studii superioare
  4. Buletin de identitate
  5. Certificat de la locul de muncă
  6. 2 fotografii 3×4
  7. Fișa personală