Acorduri de colaborare cu întreprinderile, asociaţiile profesionale, partenerii sociali

Colaborare cu  întreprinderile şi asociaţiile profesionale:

  • Acorduri cu 160 de întreprinderi din Republica Moldova, inclusiv din domeniile industriei alimentare, vitivinicol, alimentării cu căldură, gaze, apă şi canalizare, protecţia mediului, transporturilor şi infrastructurii drumurilor, companiilor DAAC Hermes grup, S.A. Moldovagaz,  A. Temoelectrica, Asociaţia “Moldova Apă- Canal. S.A. “Topaz” etc.
  • Acorduri cu agenţii şi asociaţii profesionale în domeniile formării profesionale continue: Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; Asociaţia Inginerilor Instalatori din Republica Moldova;
  • Acord de Colaborare cu Ministerul Sănătăţii privind formarea continua a personalului instituţiilor medico-sanitare în domeniul ingineriei sistemelor biomedicale;
  • Acorduri de colaborare cu instituţiile de învăţământ vocațional tehnic privind formarea continua a managerilor şi cadrelor didactice.