Colaborare internaţională în formarea profesională continuă

  • Contract tripartit de colaborare între UTM, AMAC și WILO România SRL privind crearea Institutul ui de Formare Continua în domeniul Alimentarii cu Apa și Canalizării  şi formării continue a specialiștilor în domeniul  respectiv;
  • Colaborare cu Asociaţia de Sudură din România (ASR) privind formarea/ perfecţionarea inginerilor, tehnologilor, specialiştilor sudori internaţionali, inclusiv prin sistemul de videoconferinţe (fără scoaterea din producţie);
  • Colaborare cu AO “Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale” în cadrul proiectului “Consolidarea capacităţilor furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă şi canalizare”, finanţat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC);
  • Perfecţionarea personalului serviciilor regiilor “Apă-Canal” cu suportul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei GIZ.
  • Participare în proiectul Erasmus+ Crearea în Moldova a reţelei de promovare a instruirii la distanţă în formarea profesională continua” (TECH ME) în parteneriat cu 5 universităţi şi instituţii de formare continua din Germania, Marea Britanie, Franţa, Spania şi Lituania şi 5 universităţi şi Institutul de Formare Continuă din Republica Moldova. Coordonator UE Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, Germania (DE) şi coordonator național – Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chişinău.
  • Crearea la UTM a Centrului de “Acces la distanţă la Resursele Educaţionale ale MGTU N.E. Bauman”  pentru formare continua a inginerilor;
  • Colaborare cu Centrul Tehnico-Ştiinţific pentru Alimente din or. Minsk, Republica Belorusia în formarea continua a experţilor în produsele vinicole;
  • Colaborare cu Universitatea Naţională de Aviaţie din Ukraina în formarea continua a specialiştilor pentru aviaţia civilă din Republica Moldova.