Consiliu coordonator de formare continuă

Consiliul Coordonator de Formare Continuă al UTM (CCFC)

CCFC este autoritatea supremă de conducere și coordonare a activităților de formare profesională continuă la UTM:

  • Determină direcțiile prioritare de formare profesională continuă în conformitate cu necesitățile beneficiarilor de  FPC;
  • Coordonează activitățile de formare profesională continuă la UTM;
  • Examinează programele de formare profesională continuă;
  • Examinează rapoartele activităților de formare profesională continuă.

Componența Consiliului Coordonator de Formare Continuă, aprobată prin ordinul rectorului UTM nr._____ din „___” ____________________