Consiliul Coordonator de Formare Continuă

CCFC este autoritatea supremă de conducere și coordonare a activităților de formare profesională continuă la UTM:

  • Determină direcțiile prioritare de formare profesională continuă în conformitate cu necesitățile beneficiarilor de  formare profesională continuă;
  • Coordonează activitățile de formare profesională continuă la UTM;
  • Examinează programele de formare profesională continuă;
  • Examinează rapoartele activităților de formare profesională continua la UTM.

Componența Consiliului Coordonator de Formare Continuă, aprobată prin ordinul rectorului UTM nr. 239 din 01.06.2020

Ședințe CC FC UTM

Hotărâri, propuneri, recomandări CC FC UTM