Structura CFC

Structura organizațională al CFC include:

 1. Departamentul Formare Continuă a Cadrelor Didactice
 2. Secția Formare Continuă a specialiştilor din economia naţională:
 3. Centre specializate de formare continuă la facultăți:

Facultatea Urbanism şi Arhitectură:

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transpoturi:

 • Centrul Cercetare şi Formare Continuă “Siguranţa Rutieră”;
 • Centru Formare Continuă “Tehnofrig”;
 • Centrul Formare Continuă “Tehnologii moderne de sudură”.

Facultatea Tehnologia  Alimentelor:

 • Centrul Instruire Practică şi Formare Continuă în Alimentaţia Publică;
 • Centrul Formare Continuă „ Enologie”;
 • Cursuri Formare Continuă Tehnologii Alimentare;
 • Centrul de limbi străine „Lexis”

Facultatea Caculatoare, Informatică şi Mcrielectronică:

 • Centrul Națiopnal Inginerie Biomedicală

Facultatea Textile și Poligrafie

 • Centrul de Exelenţă ZIP hause

Facultatea Inginerie Economică și Business

 • Centrul Formare Continuă în domeniul Marketing și Logistică
 1. Cursuri de formare continuă la facultăţi