Structura CFC

Structura organizațională a CFC include:

I. Departamentul Formare Continuă a Cadrelor Didactice

II. Departamentul Formare Continuă a specialiştilor din economia naţională, care include:

 1. Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării
 2. Centre specializate de formare continuă la facultăți:

Facultatea Urbanism şi Arhitectură:

 • Centrul de Excelenţă HVAC (Încălzire, Ventilaţie, Aer Condiţionat),
 • Centrul Formare Continuă Construcţia şi Reparaţia Drumurilor;
 • Şcoala Design.

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transpoturi:

 • Centrul Cercetare şi Formare Continuă “Siguranţa Rutieră”;
 • Centru Formare Continuă “Tehnofrig”;
 • Centrul Formare Continuă “Tehnologii moderne de sudură”.

Facultatea Tehnologia  Alimentelor:

 • Centrul Instruire Practică şi Formare Continuă în Alimentaţia Publică;
 • Centrul Formare Continuă „ Enologie”;
 • Cursuri de formare continuă în tehnologii alimentare;
 • Centrul de limbi străine „Lexis”

Facultatea Caculatoare, Informatică şi Mcrielectronică:

 • Centrul „Inginerie Biomedicală”

Facultatea Textile și Poligrafie

 • Centrul de Exelenţă ZIP hause
 1. Cursuri de formare continuă la facultăţi