Tipuri de formare continuă și acte de absolvire

TIPURI

de programe de formare continuă conform Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulţilor 

aprobat prin HG nr. 193 din 24.03.2017  și modificat prin HG nr.104 din 27.02.2019

 

 

 

Programe  de formare continuă

 

 

Baza admiterii

 Durata formării

 

Numărul

de credite

ECTS

 

Acte

 de absolvire

(pentru programe autorizate provizoriu sau acreditate de ANACEC)

 

 

Total

ore

 

Durata

calendaristică

 
 

Calificare suplimentară 

 studii superioare din acelaşi domeniul general de studii  

900 – 1800

 

 

0,5 – 1 an

 

30 – 60

Diplomă de calificare  suplimentară

nivel ISCED 6

 

Recalificare profesională

studii superioare din alt  domeniu general de studii  

1800 – 2700

 

1 – 1,5 an

 

60 -90

Diplomă de recalificare profesională

nivel ISCED 6

Cursuri și programe de perfecționare/specializare  multidisciplinare la solicitarea beneficiarilor  

300 – 600

   

10 – 20

 

 

Certificat

MECC

 

Cursuri și programe de perfecționare/specializare

 de scurtă durată

la solicitarea beneficiarelor  

90 – 300

   

3 – 10

 

Certificat

MECC

 

Cursuri tematice și programe de perfecționare/specializare la solicitarea beneficiarelor  

până la 90

   

până la 3

 

Certificat

UTM