Tipuri de formare continuă și acte de absolvire

TIPURI  DE PROGRAME DE FORMARE  PROFESIONALĂ  CONTINUĂ

realizate la Centrul universitar de Formare Continuă al UTM

conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1224 din 09.11.2004

Nr. Tipuri de formare continuă Nivelul de calificare obținut Baza admiterii Durata studiilor Acte de studii la absolvire ale Ministerului Educației
1 Calificare profesională  suplimentară  în baza studiilor superioare Atribuirea de către Comisia de Stat a calificării suplimentare Diplomă de studii superioare/licență  în domeniul  înrudit Peste 1000 ore Diplomă de calificare profesională suplimentară  la studiile superioare
2 Recalificare profesională Oferirea de către Comisia de Stat a dreptului de activitate profesională într-un anumit domeniu (specializare) Diplomă de studii superioare/licență 500 – 1000 ore Diplomă de recalificare profesională
3 Cursuri   multidisciplinare de perfecționare/specializare Perfecționare profesională, specializare Diplomă de studii superioare sau medii de specialitate 100 – 500 ore Certificat de perfecționare
4 Cursuri de scurtă durată de perfecționare/specializare Perfecționare profesională, specializare Diplomă de studii superioare sau medii de specialitate 72 – 100 ore Certificat de perfecționare
5 Cursuri  tematice de perfecționare/specializare Perfecționare profesională, specializare Diplomă de studii superioare sau medii de specialitate Până la 72ore Adeverință de perfecționare a UTM